HouseMaster®

 

az intelligens ház

 

Multiprocesszoros Épületfelügyeleti Rendszer

 

 

 

 

 

 

A HouseMaster® épületfelügyeleti rendszer felépítésének ismertetése:

 

 A HouseMaster® elektronika kifejlesztését kb. 4 évvel ezelőtt kezdtük el. Fő tervezési koncepciónk az volt, hogy a rendszer ne a hagyományos lekérdezés (polling) alapú megoldásokat tartalmazzon, hanem minden rendszerelem bármikor fogadhasson és küldhessen információt a másik, vagy a központi számítógép számára.

Ezen megfontolásból egy multi-master rendszerű hálózatot alakítottunk ki. A multi-master elv megvalósításához optimális megoldásnak tűnt a CAN (Control Area Network) busz alkalmazása, amelynek segítségével az adatok nagy biztonsággal,  busz ütközés elkerülésével küldhetők.

 

A rendszernek nincs kitüntetett eleme. Nincs lekérdező számítógép, amely folyamatosan kérdezi a rendszer moduljait és nagyobb rendszernél  egy fontos érték változás vagy alarm jelzés csak későn jut érvényre a sok egyébként változatlan értékű  paraméterrel való foglalkozás miatt.

Az általunk kifejlesztett rendszerben az adatátviteli vonal alapvetően szabad, tehát az érték megváltozása azonnal érvényre  jut.

 

I. Rendszer elemek

 

A rendszer alapegységei  mikroprocesszoros modulok.

 

·      HM LOCD modul           

 

 

A HM LOCD modul fólia tasztatúrás kezelőegysége valamint LCD kijelzője segítségével teszi lehetővé a rendszer paramétereinek beállítását valamint a mért és képzett értékek kijelzését, ezenkívül hőmérséklet és relatív páratartalom mérést is végez.

 

 

·      HM LOCONT modul

 

A HMM modul önállóan 8 különböző hőmérséklet valamint relatív páratartalom mérésére képes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HMLOCONT modulok kiterjesztése

 

A HMM modulok soros SPI interfészen keresztül 16 db 8 bites analóg és digitális input, output modullal köthetők össze.

 

Digitális input

 

Digitális output

 

 

 

 

 

 ·      HM2000 CENTER modul

 

A HM2000 CENTER modul a CAN busz illesztését végzi a számítógép felé. A rendszer full- duplex adatátviteli vonalon keresztül csatlakozik a vezérlő számítógép felé.

 

 

HM2000 center

 
3. sz. felirat: CAN INTERFÉSZ
3. sz. felirat: FULL DUPLEX adatátviteli interfész a számítógéphez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tartalomjegyzék:

 

 

 

Tartalomjegyzék

1. A szoftver alapvető funkciói

2. Szoftver specifikáció

2.1 Szoftver jellemzők

2.2 Adatgyűjtés

2.3 Feldolgozás

3. Megjelenítés

3.1 A rendszerben megjelenő képek

3.2 Az ablak részei, az ablakon megjelenő eszközök

3.3 Kezelői beavatkozások

4. Archiválás

5. Licenc, szolgáltatások

 


1. A szoftver alapvető funkciói

Az Épület felügyeleti szoftver a HouseMaster® épület felügyeleti rendszer központi folyamatellenőrző programja.

A HouseMaster® rendszer az épület-felügyelettel kapcsolatos fűtés, szellőzés és klíma szabályzási, épület biztonsági és felügyeleti funkciókat képes ellátni. A Softreal Kft. által készített Épület felügyeleti program a rendszer központi adatgyűjtését és az adatok megjelenítését ellátó, hagyományos SCADA alkalmazás. Az ember-gép kapcsolatot a beépített MMI alrendszer biztosítja. A SCADA alkalmazást egy közepes teljesítményű, Windows 9x/NT-s PC futtatja.

Az adatgyűjtő alrendszer az épület különböző pontjain telepített adatgyűjtő állomásokkal illeszkedik az irányított technológiához. Ezek a HouseMaster® készülékek a szükséges szabályzási feladatokat is ellátják, akár önállóan, felügyelet nélkül is. A SCADA adat fogadó alrendszere RS 485 szabvány szerinti ipari buszon kommunikál az adatgyűjtőkkel, paraméterezhető ciklusidővel kérdezi le az állomásokat (polling).

A megjelenítő alrendszer szabványos grafikus megjelenési és kezelési felületet biztosít a SCADA funkciók elérésére.

Az Épület felügyeleti szoftver későbbi feldolgozás céljából archiválja is az adatgyűjtő alrendszertől érkező adatokat. Az elkészült archívum file dBase formátumú adatbázis file-ba is konvertálható.

A HouseMaster® rendszer – a moduláris felépítéséből eredően – központi felügyelet nélkül is képes ellátni az épület felügyeleti berendezések automatizált szabályozását. A központi számítógép szoftvere az alábbi feladatokat oldja meg:

·      lehetővé teszi a teljes rendszer központi felügyeletét, a rendszerben keletkező analóg és jelzés jellegű információkat áttekinthető formátumban, a rendszert ábrázoló sémaképeken megjeleníti,

·      a beérkező adatokon különböző feldolgozásokat végez (pl. határérték vizsgálat), a keletkező eseményeket folyamatosan naplózza,

·      hiba fellépésekor riaszt, lehetővé teszi a szabályzó alapjelek (hőmérséklet, páratartalom, szelep állások, stb.), valamint működtető jelzések (különböző berendezések és tevékenységek indítása/leállítása, üzemmód beállítás, stb.) távoli beállítását és ellenőrzését,

·      a gyűjtött adatok archiválásával és folyamatos naplózással lehetőséget ad működési statisztikák készítésére, utólagos elemzésekre.

Mivel folyamatos távfelügyeletet kell biztosítani, az alkalmazott szoftver

·      nagy megbízhatóságú,

·      napi 24 órás, valós idejű működésre alkalmas.


A kezelő számára

·      intuitív grafikus felületen, jól rendezett formában szolgáltatja az információt,

·      a beavatkozáshoz kényelmes és hatékony kezelői felületet, környezet érzékeny súgórendszert biztosít.

2. Szoftver specifikáció

2.1 Szoftver jellemzők

Az Épület felügyeleti szoftver Borland® Delphi (5-ös verzió) fejlesztő eszközzel készített, 32 bites Microsoft® Windows® alkalmazás. Futtatható Windows®98 vagy Windows®NT alatt. A jelenlegi verzió a magyar nyelvi környezetet támogatja. A memóriát és processzor teljesítményt tekintve a szoftver nem erőforrás igényes, bármely – az operációs rendszer által igényelt – konfigurációjú gépen futtatható. Az archivált adatok számára megfelelő méretű merevlemez kapacitás szükséges. (Az archív file-ok esetleges lementését manuálisan kell végezni.)

A szoftver hagyományos SCADA alkalmazás, az adat fogadó, feldolgozó és archiváló alrendszer mellett, beépítve tartalmazza a megjelenítő alrendszert is. Hagyományosnak annyiban tekinthető az alkalmazás, amennyiben a modellezett adatok egyedi adatpontként, relációs (SQL) adatbázisban definiálhatók, a teljes SCADA rendszerben egy azonosítóval hivatkozhatók. Ugyanakkor az alkalmazás (a fejlesztő eszköznek megfelelően) teljes mértékben objektum orientált (OOP), vizuális és nem vizuális komponensekből építkezik, a szabványos Windows objektum osztályok és Borland VCL elemek mellett saját fejlesztésű osztály könyvtárat használ a speciális SCADA funkciók megvalósításához. A program az indításakor az SQL adatbázis alapján hozza létre az objektum instanciákat tartalmazó dinamikus adatbázisát. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy minden adatszerkezet és metódus a Win32 API-nak megfelelő.

Az épület felügyeleti rendszer teljes adatbázisa három részből áll:

·      A statikus adatbázis a SCADA bemenő adatait képezi, a karbantartása nem az üzemi programmal történik.

·      A dinamikus adatbázis a SCADA aktuális adatait tartalmazza.

·      Az archivált adatbázis a SCADA hosszúidejű, kimenő adatbázisa.

A SCADA adatbázis kezelése a Borland Database Engine adatbázis motorra épül. A rendszer adatbázisát leíró relációs adat modell meghatározásánál nem vettük figyelembe a konkrét adatbázis kezelő eszköz egyedi tulajdonságait, az adatbázis tetszőleges eszközzel megvalósítható.


A SCADA rendszer adatpontjait definiáló statikus adatbázisban szerepel minden olyan adat (megnevezés, azonosító, az adat forrása, stb.) és feldolgozási információ (határértékek, nyugtázandó, naplózandó jelzés, jelképzési adatok, stb.), amely az objektum modell számára szükséges. Egyes adatokat a Felhasználó is módosíthat (pl. ha szükséges, átírhatja a megnevezést, az analóg csatorna üzemi határértékeit), de figyelembe kell vennie az érvényes rendszer konfigurációt, az adatbázis specifikáció megszorításait és a paraméterek hatását a teljes rendszer működésére. A Szállító a rendszerrel szállított és hivatalosan átadott adatbázisra vállal garanciát.

A szoftver konkurens módon kezeli a feladatokat, akár minimalizált (ikon) állapotban is folyamatosan működik. A fejlesztő rendszer nyújtotta kivétel-kezelési eljárásoknak köszönhetően az esetleges szoftver hibák sem okoznak leállást.

Mivel az alkalmazás a standard MDI (Multiple Document Interface) felületet használja, az ablakok megjelenése és kezelése, az adat beviteli eszközök, párbeszéd elemek és a súgó rendszer használata jól ismert, illetve könnyen elsajátítható.

A diszpécser információs képei – kihasználva a grafikus felület lehetőségeit – egyszerű, jól felismerhető és áttekinthető formában jelenítik meg az épület felügyeleti rendszer analóg és jelzés értékeinek aktuális értékét. A jelzések színes képelemekkel vagy szöveggel, az analóg értékek kijelzővel (pl. „hőmérővel”) vagy számokkal jelennek meg, külön jelölve az értékek aktuális állapotát.

Hiba fellépésekor az ablak villogni kezd és hangjelzést ad mindaddig, amíg a diszpécser a hibáról tudomást nem vesz (nyugtázza). A riasztáshoz a konfigurációs INI file-ban tetszőleges multimédia file kijelölhető lejátszásra. Mind a hiba fellépése, mind a nyugtázása rögzítésre kerül a rendszer naplóban. A riasztást indító adat a sémaképen villog, a (második) nyugtázásig.

2.2 Adatgyűjtés

A HouseMaster® rendszer (egyes) szabályzó készülékei szolgálnak adatgyűjtő állomásul a SCADA számára. A kommunikáció egy RS 485 szabvány szerinti ipari buszon zajlik, ciklikus lekérdezéssel (polling) történik az adatgyűjtés.

Az adat fogadó alrendszer  a Windows® standard API funkcióival kezeli a kommunikációs vonalat. Ennek megfelelően a rendszer által támogatott bármely eszköz használható. A kommunikációs eszköz neve beállítható. A vonali paraméterek a HouseMaster® rendszer kommunikációjának megfelelők, a jelenlegi szoftver verzióban nem állíthatók. Maga a kommunikáció nem igényel külön meghajtó vagy illesztő programot, egyszerű karakter vezérelt, blokkos, ellenőrző kódos üzenet átvitel történik a vonalon.

Az adatgyűjtő állomások lekérdezése ciklikusan (rendszer időzítéssel indítva) történik, a ciklusidő 1 másodperc és 10 perc között szabadon paraméterezhető – de nem az interaktív kezelői felületen, hanem a konfigurációs INI file módosításával. A lekérdezési ciklusban minden állomást sorra lekérdezünk, a kezelői vagy automatikus parancsok megelőzik a lekérdező üzeneteket, ha a parancs keletkezésekor nincs folyamatban lekérdezés, akkor soron kívüli ciklus indul. Minden ciklus végén megtörténik a képzett jelzések előállítása, a változott kimenetek átjátszása (opcionális kijelző panel adatai) és az automatikus parancsok generálása (szabályzókör ki- vagy bekapcsolása), a keletkezett parancsok ki is lesznek küldve.

2.3 Feldolgozás

A lekérdezett analóg és jelzés bemenetek a megfelelő csatornának adják át az új értéket, a sikertelen lekérdezés az állomást kapcsolat hibássá, a csatornákat helyettesítetté (öregítetté) teszi.

A jelzés csak jó (a statikus adatbázisban definiált) értéket fogad el, a hibás érték el lesz dobva, az utolsó jó érték marad meg, de helyettesített lesz. Ha az érték változik, akkor az új érték vagy nyugtázatlan lesz, vagy ellenkezőleg, az előző (hibás) érték automatikusan nyugtázódik (a pereméterezésnek megfelelően). Az új érték naplózódhat is. A nyugtázatlanná váló jelzés riasztást ad.

A mérés (bemenő analóg csatorna) az új értékre négy szintű határérték vizsgálatot végez (üzemi és hihetőségi minimum, illetve maximum). Az új (magasabb szintű) túllépés a csatornát nyugtázatlanná teszi, riasztást ad. A túllépés megszűnése hiszterézissel van figyelve, a normál üzemi tartományba visszatért érték automatikusan nyugtázódik. A túllépés is, a megszűnése is naplózódik. Az üzemi határérték lehet statikus (az adatbázisban megadott érték) és dinamikus (a mindenkori beállított alapjelhez igazított tartomány).

A lekérdezési ciklus végén (az összes állomás lekérdezése után) megtörténik a képzett jelzések előállítása (a statikus adatbázisban definiált sorrendben). A képzés a forrás jelzések alapértékét, illetve a forrás mérés határérték túllépését figyeli, az eredménye a megfelelő jelzés csatornába íródik be. Az eredmény érték változásakor ugyanaz a feldolgozás történik meg, mint a bemenő jelzés értékre. A képzett jelzés helyettesített állapota viszont a forrás adatok állapotának összege lesz, vagyis ha az eredmény helyettesített, akkor van legalább egy olyan forrás adata, amely nem friss (élő) értéket tartalmaz.

A jelzés képzés után van kiküldve az összes átjátszott analóg és jelzés kimenet (távoli kijelzés), valamint az összes automatikus parancs. Az automatikus parancs küldésének feltétele, hogy az indító jelzés értéke a kijelölt értékre változzon (előtte is volt értéke).


3. Megjelenítés

3.1 A rendszerben megjelenő képek

Az adatgyűjtő állomásokról érkező adatok az épület felügyeleti rendszer elemeit tartalmazó sémaképeken jelennek meg. A sémaképeken megjelenik az analóg adatok értéke és állapota (helyettesített – kézi vagy öregített – érték, üzemi vagy hihetőségi határérték túllépett érték, nyugtázatlan érték). A jelzés adatok megjelenítése képelemekkel vagy a jelzés típusától függő szöveggel történik, jelölve a jelzés aktuális állapotát (helyettesített – kézi vagy öregített – érték, nyugtázatlan érték) is.

Az áttekintő sémakép a teljes rendszerről ad áttekintő információt. Például a következő kép egy klíma felügyeleti rendszer áttekintő sémaképét tartalmazza.

Az áttekintő sémaképről hívhatók az adott helyiséghez vagy berendezéshez kapcsolódó, részletes adatokat tartalmazó képek. Például:

 

A rendszer napló a rendszerben keletkező eseményeket tartalmazza, az épület felügyeleti rendszer egységes archív naplója. Például:


 


A napló legfrissebb sora a fő ablak állapot sávjában mindig látható. Erről kérhető a teljes napló megjelenítése. Lehetőség van régebbi – már lezárt – napló megtekintésére is. A naplóból különböző szempontok szerinti válogatott napló készíthető.

3.2 Az ablak részei, az ablakon megjelenő eszközök

A megjelenítő szabványos Windows kezelői felülettel rendelkezik. A képernyőn megjelenő ablak fő részeit mutatja a következő ábra.

 

 

Az alkalmazás fő ablaka szabványos MDI ablak. Alaphelyzetben teljes méretű, de mozgatható és méretezhető, kis méretűvé tehető, illetve bezárható, szabványos rendszer menüje van.

A fő ablak középső területe szolgál a lehívott képek ablakainak elhelyezésére, az ablak fennmaradó területén vannak elhelyezve az alapvető információs és kezelő elemek.

A fejléc alatti eszköz sávon képhívó és a lehívott képet manipuláló, illetve a képtől független parancsok eszközei, valamint egyéb információs elemek szerepelnek. A fő ablak alsó részét az állapot sáv foglalja el. Az állapot sávon a rendszer napló legfrissebb sora és a tippek szerepelnek.

A fő ablak fejléce alatti eszköz sávon képhívó és a lehívott képet manipuláló, illetve a képtől független parancsok eszközei, valamint egyéb információs elemek szerepelnek az alábbi csoportosításban:

·       általános képhívó eszközök (a képhívó párbeszéd ablak gombja, az előző kép gombja és az utoljára hívott képek listája), valamint a kiemelt képek képhívó gombjai,

·       a kép ablakokat kezelő gombok (az egyszerre látható ablakok száma, az ablakok elrendezése),

·       a kép ablakon belüli helyzetét mutató eszköz,

·       a kiemelt parancsok gombjai,

·       egyéb információs elemek.

Az eszköz sáv elemei az állapot sávban és buborékban is adnak tippet.

3.3 Kezelői beavatkozások

A fő ablak eszköz sávján lévő gombokkal párbeszéddel is, egyetlen egér gombnyomással is, funkció billentyűvel is hívható kép. A fő ablak állapot sávján lévő rendszer napló sorról  szintén képhívó mezővel hívható a rendszer napló képe.

Az új kép mindig egy külön ablakban jelenik meg. Ha a kép egy ablakban már meg van nyitva, akkor előre jön. Az ablak gombokkal állítható be, hogy hány kép lehet egyszerre megnyitva, újabb kép lehívásakor a listában legalul lévő, bezárható ablak záródik le. A hívás módjától függetlenül az új kép lesz az utoljára lehívott.

 Közvetlenül lehet hívni a képre szerkesztett képhívó mezővel. Ahol az egér vízszintesen mutató kézzé változik, ott képhívó mező található. Képhívó mezőn az egér vízszintesen mutató kéz lesz, a róla hívható kép sorszáma és neve az állapot sáv tipp mezejében látható. Egér gomb lenyomásakor piros keret jelenik meg a képhívó körül. A jobb egér gombbal helyi menü hívható le, a bal egér gomb az alapértelmezett menü parancsot hajtja végre, vagyis lehívja a képet.

 

A fő ablak eszköz sávjának bal oldalán lévő eszközök minden helyzetben elérhetők, a lehívott képtől függetlenül az alábbi képhívási módokat teszik elérhetővé:

 Ez a gomb az új kép megjelenítése párbeszéd ablakot hívja le. A párbeszéddel sorszám szerint vagy név szerinti listából kiválasztva hívható új kép. A név szerint sorrendezett s listában a név első (néhány) betűjének beírásával is lehet keresni (új név beírása előtt kicsit várni kell). A listából kiválasztott kép sorszáma beíródik az ablak bal alsó sarkában látható szerkesztő dobozba is. Vagy pedig a képszámot lehet közvetlenül begépelni, illetve a nyilakkal növelni vagy csökkenteni. A lista is erre a képre áll, ha van ilyen sorszámú kép, ha pedig a beírt sorszámú kép nem létezik, akkor az OK gomb tiltódik (a képet nem lehet lehívni).

 A lefelé (a lenyíló listára) mutató kézzel az előző kép hívható, ismételt megnyomásával az utolsó két kép között lehet váltogatni.

 A gombok alatti lenyíló listából az utoljára lehívott képek egyike hívható vissza (a lista mérete korlátos). Az éppen lehívott képek külön-külön ablakban láthatók, ezek mindig a lista elején (tetején) vannak. A legutoljára lehívott kép neve lecsukott listánál is látható. Új kép lehívásakor (lehetőség szerint) a legrégebben lehívott kép ablaka lesz lezárva. (Kivéve, ha az ablak főmenüjében beállítottuk a nem lezárható állapotot. Ekkor a lehívási sorrendet megváltoztatva ezek az ablakok addig nem záródnak le, ameddig van lezárható ablak.)

 A fő ablak eszköz sávján lévő gombokkal közvetlenül hívhatók egyes gyakran használt képek (áttekintő sémakép, üzemi napló, stb.), az állapot sávban és buborékban megjelenő tipp kiírja a hívható képet.

Az F2 - F12, Shift+F2 - Shift+F12 funkció billentyűkkel szintén a hozzájuk rendelt kép hívható le.

Minden kép külön ablakban jelenik meg. A fő ablak eszköz sávján lévő gombokkal az egyszerre látható ablakok száma és az ablakok elrendezése módosítható. Az ablakok megjelenését a rendszer menü parancsokkal és az ablak kezelő rendszer gombokkal is lehet módosítani.

 

A rendszer menü az ablak bal felső sarkában lévő ikonra kattintva hívható elő. A menü parancsokkal az ablak megjelenése módosítható. A megjelenítő alkalmazás fő ablakának rendszer menüje a szokásos. A gyermek ablakok (a lehívott képek) menüje a Következő és a Nem bezárható parancsokkal bővebb, ez utóbbi egy ki- és bekapcsolható menü elem. A Következő paranccsal az egyszerre megnyitott ablakok között lehet mozogni. A nem bezárható ablak csak akkor záródik be, ha újabb kép lehívásakor nincs bezárható ablak, illetve ha az alkalmazás leáll. A gyermek ablakok (a lehívott képek) rendszer menüjében lehet nem bezárhatóvá tenni az ablakot. Így ha egyszerre több kép van megjelenítve, akkor a leggyakrabban használt kép (vagy képek) ablaka folyamatosan megnyitva tartható.

 Az ablakot a fejlécén lévő gombbal lehet egyszerűen bezárni. A fő ablak bezáráskor megerősítést kér. A gyermek ablakok (a lehívott képek) közül egy mindenképpen nyitva marad, a többit be lehet zárni. Ha az utoljára lehívott kép ablakát zárják be, akkor automatikusan az előzőre vált át. A párbeszéd ablak bezárása megszakítja a párbeszédet.

 Az ablakot a fejlécén lévő gombbal lehet egyszerűen kis méretűvé tenni. A kis méretű fő ablak eltűnik, a tálcán lévő gombbal állítható vissza az előző mérete. A kis méretű gyermek ablak (a lehívott kép) a fő ablakon belül marad, a képek területének aljára kerül.

 Ezekkel a gombokkal állítható be, hogy egyszerre hány ablak lehet megnyitva (egy, kettő vagy négy). Újabb kép lehívásakor a legrégebben megnyitott, bezárható ablak automatikusan lezáródik. Az utoljára lehívott képek listája megnyitási sorrendben sorolja fel a képeket, a lista elején vannak a megnyitott ablakok.

 Ezekkel a gombokkal lehet automatikusan elrendezni a képek ablakait. Az ablak kezelő rendszer gombokkal, az ablak mozgatásával és átméretezésével egyedileg is elhelyezhetők az ablakok. Ha csak egy kép látható, akkor az ablak mozgatása és átméretezése fölösleges, mert az ablak optimális méretben és helyzetben jelenik meg.

A fő ablak eszköz sávján lévő gombokkal az ablakban látható kép nagyítási aránya állítható be. Nem minden kép nagyítható és kicsinyíthető, a lehetséges nagyítási arányok a lenyíló listában vannak felsorolva. Ha további nagyítás vagy kicsinyítés nem lehetséges, akkor a nagyító vagy kicsinyítő gomb tiltódik.

A kép mindig a saját ablakának bal felső sarkához igazodik. A nagyítás és kicsinyítés a kép méretét változtatja, az ablak ehhez igazodik, amennyire lehetséges. Ha a kép nagyobb az ablaknál, akkor megjelenik az ablak megfelelő irányú görgető sávja.

 

A fő ablak eszköz sávján látható a kép és a képet megjelenítő ablak viszonya. A szerkesztett képeknél egy kicsinyített kép jelzi, hogy az ablakon belül hogyan helyezkedik el a kép, illetve hogy az ablakban a kép melyik részlete látható.

Ha a kép nagyobb az ablaknál, akkor megjelenik a megfelelő irányú görgető sáv, a tolóka mérete és helyzete jelzi, hogy az ablakban látható rész hogyan viszonyul a teljes képhez. Az eszköz sávon lévő piros keret is a látható részt keríti körbe a kicsinyített képen.

 Ahol az egér két ujjas kézként jelenik meg, ott meg lehet fogni a piros keretes ablakot, és a kicsinyített kép tetszőleges részére lehet húzni az egérrel.

Ha az ablak nem szerkesztett képet tartalmaz (pl. rendszer napló), akkor az ablakban lévő elem  az ablak szabad területét tölti ki, ahhoz igazodik. Az ilyen ablaknak nincs görgető sávja, az eszköz sávon nincs kicsinyített képe.

 

    A fő ablak eszköz sávján jobboldalt látható gombok olyan párbeszédeket indítanak, amelyek a lehívott képtől függetlenül, minden helyzetben kiadhatók. A párbeszédek helyben végrehajtódnak (nem küldenek parancsot az adatgyűjtő állomásnak).

 A nyomtatás párbeszéddel a kiválasztott nyomtatóra kérhető másolat a képernyőről vagy az aktív ablakban lévő képről (naplóról). A párbeszédet a fő ablak eszköz sávján lévő gombbal illetve a hozzá rendelt Alt+P gyorsító billentyűvel lehet indítani.

A nyomtató neve melletti Nyomtató... gomb a nyomtatóbeállítás ablakot jeleníti meg, itt lehet másik nyomtatót választani, a beállításait módosítani. Az oldalak tájolását a program automatikusan határozza meg, a vízszintes és függőleges margók beállíthatók. A lap bal- és jobboldali, valamint felső és alsó margója közösen adható meg. A margó értékét milliméterben kell beírni.

Rádió gombbal választható ki a nyomtatás típusa:

·      Képernyő másolatnál a fő ablak látható területe lesz kinyomtatva, az összes látható kép ablakkal együtt.

·      Teljes kép másolatnál az ablak fő eleme lesz teljes egészében kinyomtatva. Szerkesztett képnél ez a teljes képet jelenti, a kép az oldal méretnek megfelelően lesz nagyítva vagy kicsinyítve, a túl nagy méretű kép széle le lesz vágva. Naplónál a teljes táblázat ki lesz nyomtatva, az oszlopok szélessége, az egymás melletti és alatti oldalak száma optimalizálva van. Teljes kép másolatnál kijelölhetők a nyomtatandó oldalak (összes, kijelölt, első, utolsó oldal).

·      Naplónál vágólapra másolható a teljes táblázat. A másolat tabulátorokkal tagolt, több soros szöveg, tetszőleges fogadó alkalmazásba bemásolható (pl. Excel munkalapra).

 

Az adatgyűjtő alrendszer kapcsolatát jelző ábra egy mozgó kép (animált ikon), amely összevontan jelzi az adatgyűjtő alrendszer alábbi állapotait:

 A villogó kérdőjel jelzi, hogy az adatgyűjtő állomások lekérdező ciklusa zajlik. Csak a kommunikációs kapu sikeres megnyitása után indul el a ciklikus lekérdezés.

 A lekérdező ciklusok közötti szünetben a villogó felkiáltójel jelzi, hogy az adatgyűjtő alrendszerrel tartós kapcsolat hiba van (az utolsó jó lekérdezés óta a ciklusidő 6-szorosa telt el). Minden állomás hibája külön-külön is jelezve van a sémaképeken.

 A lekérdező ciklusok közötti szünet van, nincs tartós kapcsolat hiba (legalább egy adatgyűjtő állomást sikerül időnként lekérdezni).

 

A képi változó mindig egy SCADA csatornát jelenít meg, a csatorna azonosítója és neve az állapot sáv tipp mezejében látható. A helyi menü változónként eltérő lehet, például a visszamért alapjel változóján az alapértelmezett parancs az alapjel átállítása. A helyi menü parancsai is adnak tippet.

 A képi változón az egér mutatóujjá változik. Egér gomb lenyomásakor piros keret jelenik meg a változó körül. A jobb egér gombbal helyi menü hívható le, a bal egér gomb az alapértelmezett menü parancsot hajtja végre.

A párbeszéd ablakokon látható gombok közül az OK gomb megnyomásakor a párbeszéd ablak beállításai érvényre jutnak. Ha a parancs végrehajtódott, akkor az ablak lezáródik, ha javítani kell, akkor az ablak nyitva marad. Nem javítható hibánál a gomb tiltódik.

A Mégse gomb megnyomása megszakítja a párbeszédet (mintha el se kezdték volna). Az ablak lezárása vagy az Esc billentyű (Escape = szökés, menekülés) ugyanígy megszakítja a párbeszédet.

A párbeszédet akkor kell megszakítani, ha nem a kívánt művelet indult el – az ablakban nem a várt szöveg van kiírva –, illetve ha nem javítható hiba miatt az OK gomb tiltva van (pl. kapcsolat hiba miatt nem lehet parancsot küldeni az állomásnak). A Mégse gomb, az Esc billentyű vagy az ablak bezárása megszakítja a párbeszédet, az elkezdett tevékenység megszakad, nem történik semmi.

A Súgó gomb megnyomásával a párbeszédhez tartozó témakör hívható le egy normál súgó ablakban. Az ablakban az összes súgó művelet hozzáférhető (kapcsolódó témakörök hívása, kulcsszó keresése, a témakör kinyomtatása stb.)

Különböző kezelői parancsok állnak rendelkezésre:

·         alapjel állítás

·         parancsadás

·         nyugtázás

·         mérés/jelzés kézi értékadás

·         csatorna információ kérés

·         napló válogatás

·         nyomtatott másolat kérés

4. Archiválás

A SCADA rendszer archív file-ba rögzíti a teljes adatbázis kezdő értékét, az utolsó értékét és minden (analóg és jelzés) érték változást, ARC (címkézett archív) file formátumban.

Minden nap új archív file készül, a file neve is tartalmazza a létrehozás dátumát (Kyymmdd.arc). Az alkalmazás induláskor visszatölti az utolsó adatbázis értékeket (helyettesített állapottal), a mai és tegnapi file-t keresi (ha nincs mai). A file formátuma lehetővé teszi, hogy napi többszöri újraindítás is ugyanazt a file-t folytassa (új subfile-t nyit).

Az elkészült archívum file dBase formátumú adatbázis file-ba konvertálható. A konvertálás mindig egy archív file-ból, külön kezelői kérésre történik, a file-ban szereplő teljes időtartományra (egy napra).

5. Licenc, szolgáltatások

A szoftvert 1 példány telepítő lemezzel szállítjuk. A telepítő lemezek az InstallShield Express (Delphi Edition for Borland Delphi 5) programmal készülnek. A program file alapú regisztrációval rendelkezik (minden felhasználót nyilvántartunk és egyedi kulccsal látunk el). Másolás védelmet, hardver vagy szoftver kulcsot stb. nem alkalmazunk.

A licenc a regisztrált rendszer felügyeletére érvényes. A regisztrált szoftver tetszőleges példányban másolható és telepíthető, beleértve a biztonsági másolatok készítését, melegtartalék gépre vagy a kezelő személyzet oktatása érdekében történő telepítést is. A kísérő dokumentáció is a szükséges példányszámban sokszorosítható. A licenc nem engedélyezi sem a szoftver, sem a dokumentáció eladását, bérbeadását, kölcsönzését vagy átruházását.

A program kezelői felülete, a statikus és képi adatbázis, a napló bejegyzések, a súgó és a nyomtatott dokumentáció, valamint az oktatás magyar nyelvű.